Våre tjenester

Revisjon

les mer

 • Revisjon av årsregnskap
 • Revisjon av ligningspapirene
 • Revisjon av deler av et regnskap
 • Attestasjoner etter selskapslovgivningen
  • Stiftelse og omdanning av selskap (åpningsbalanse ved tingsinnskudd)
  • Avtale mellom aksjonær og selskap (redegjørelse)
  • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse (innskudd og oppgjør)
  • Fusjon og fisjon (åpningsbalanse, redegjørelse)
  • Uttreden og utløsning (bekreftelse)
  • Oppløsning (avviklingsoppgjør)
 • Særskilte attestasjoner
  • Eierstyring (intern kontroll). Gjennomgang av kvalitet/overholdelse.
  • Bokføring og dokumentasjon. Gjennomgang av kvalitet/overholdelse
 • Avtalte kontrollhandlinger
  • Gjennomgang ved kjøp, salg, fusjon, forkjøpsrett, mv
  • Gjennomgang av investeringsregnskaper for tilskudd
  • Granskninger knyttet til mislighetsvurderinger

Bistand

Les mer

 • Teknisk utarbeidelse av aksjonærregisteroppgaver
 • Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer
 • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap
 • Teknisk utarbeidelse av årsberetning

Rådgivning

Les mer